Artikler, et begrænset udvalg

Ørefigenmysteriet

Intertekstualitet i tre tyske baroktekster. Bragt i “Magasin”, Det kongelige Biblioteks tidsskrift den 22. juni 2015.

Undskyld, men jeg læser altså tysk.

Artiklen blev bragt i såvel Universitetsavisen som i Politiken.

FAZ referede den fyldigt og dette referat dannede senere grundlag for en eksamensopgave på CBS.

OBS: De beskrevne forhold på studiet er ikke retvisende for studiet i dag (2014). Der er indført en helt ny studieordning med væsentlige forbedringer bl.a. er lærerkollegiet udvidet, så der på kandidatdelen nu er reelle valgmuligheder for de studerende.


 Gylle og dundrende underskud

Skrevet sammen med Jette Rosenkvist. Landbrugets elendighed, kort fortalt. Stort set er det kun blevet værre.


10 millioner tons varm luft i ny rapport fra ku og au

En kritik af nogle vidtløftige planer om energiproduktion på grundlag af 10 mio. tons biomasse. Et højprofileret “samarbejde” imellem KU og forskellige provate aktører under “BiorefiningAlliance” synes at være gået i stå. En artikel mere i Universitetsavisen om samme emne.

Skriv et svar

Tyskundervisning m.v.