Ledstilling, dativobjekter

Kære elever.

Jeg vedhæfter to gramatikkers forklaringer på ledstilling for “lette” og “ikke-lette” dativobjekter. (Kaper/Gyldendal).

Vi talte lidt på det sidst.

I kan nøjes med at læse §§ 323 og 324 fra Kapers Grammatik, men hvis I vil i dybere ned i substansen så læs også §§ 365 og 366.

ledstilling

Tekst og øvelser til den 27. april

Kære elever.

Vi læser “Der 24. Oktober” i læsebogen.

Grammatikken: kapitel 19. med alle øvelser.

Vedr. ordstilling og dativobjekter, er der forskel på såkaldt “tunge” og “lette” led. De sidste er for eksempel pronominer, og der er reglen lidt anderledes end for “tunge” dativobjekter. Jeg gennemgår det i timen.

Venligst

Knud Haugmark

Tekst og øvelser til den 6. april

Mehr Musik

Vi læser en lidt længere historie, men den skulle I nok kunne klare. Læs evt. dele af den ekstensivt. “Mozart, sonntags, gratis”
Grammatikbogen kapitel 16. Det svære er oversættelsen af “dens”, når det drejer sig om han- hun og intetkønsord.

Hvis det drejer sig om et hankønsord eller et intetkønsord, hedder det “sein”

Das Fahrrad gehört Elsa. Seine Räder sind aus Stahl.

 

Hvis det er et hunkønsord heder det “ihr”

Die Hose ist neu. Ihre Knöpfe sind kaputt.

Endelserne (køn tal og kasus) vælger man ud fra den ubestemte artikels skema. Skemaet er angivet i bogen.

 

Venligst

 

Knud Haugmark

Link til indlægget

Tysk 1 den 2. marts

Vi læser “Der Besuch” i das Idealpaar og I laver øvelserne 12 E – F i øvebogen, samt læser på mådesudsagnsordene (modalverberne) i nutid og datid, så de bare sidder.

Repeter grammatikken i kap. 4, hvis I har glemt den. Det er nutid  af regelmæssige og uregelmæssige verber.

Venligst

Knud Haugmark