Tekst og oversættelse til den 30. marts

Påskepyntet træ i Lübeck
Påskepyntet træ i Lübeck

Kære elever.

Vi læser den afluttende del af Irmas Bericht.

Irmas Bericht 27-35

Oversættelse om kejser Maximilian og hans hofnar. Herunder lidt hjælpegloser.

Husk at “ved” i betydningen “ved hjælp af” oversættes med “durch”.

da om tidspunkt: als.

da om årsag: da, weil.

der Narr har n-bøjning

Trotz styrer genitiv, men “zum Trotz” tager dativ.

…hørte dette: …dies hörte

at blive forbavset: zu erstaunen

råde til: raten zu (anlegen er løst sammensat. zu kommer ind mellem an og legen i oversættelsen) Raten er uregelmæssig.

Rørt over: gerüht über + akk

husk: folgen + dat

bedrøvet: betrübt

Hær: Heer n.