Tysk 1 den 2. marts

Vi læser “Der Besuch” i das Idealpaar og I laver øvelserne 12 E – F i øvebogen, samt læser på mådesudsagnsordene (modalverberne) i nutid og datid, så de bare sidder.

Repeter grammatikken i kap. 4, hvis I har glemt den. Det er nutid  af regelmæssige og uregelmæssige verber.

Venligst

Knud Haugmark